Innhold
1
Våre dugnader
Dugnadsbegrepet er påstått å være utpreget norsk (iflg. Wikpedia), men vi i Skade vil si dugnadsbegrepet er enda mer utpreget for Lunde og omegn. Hovedgruppa har noen få, men viktige dugnader (inkl. vasking av klubbhus på Kåsa), mens undergruppene har egne dugnader knyttet til sine anlegg og/eller til å tjene penger til særgruppen. Det er også dugnader knyttet til arrangement som Kanalrittet, Kanalrennet, Lunde triatlon og Sluserock. 
Om alle bidrar, blir antall dugnadstimer likevel relativt få. Og glem ikke, dugnader er sosialt og moro!

 

 

 I fokus