Innhold
1
Informasjon om klubben

Idrettslaget Skade ble stiftet i 1887 etter en ide av Olav O. Helgetveit. Opprinnelig som en skiklubb, men i senere år er idrettslaget et såkalt fleridrettslag. I 2017 var Skade 130 år og størst av idrettslagene i Nome (består i 2018 av rundt 730 medlemmer fordelt på undergruppene Fotball, Håndball, Langrenn, Alpint, Friidrett, Sykkel, Orientering og Damegruppe. 

I 2018 begynte fotballgruppene i SKADE og USF et samarbeid rundt ungdoms- og seniorfotballen som fra og med 2020 er organisert i samarbeidsklubben Nome Fotball.

IL Skade er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og har registrert tilknytning til Telemark idrettskrets og Nome idrettsråd.

Idrettslagets årsmøtedato: I mars hvert år

Idrettslagets org.nr. 971 325 550

2
Verdier
IL Skade skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive organisert idrett i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.Disse verdiene skal hjelpe oss til å skape et godt klubbmiljø, som tar godt vare på¨hverandre, skape gode holdninger, som fører til godt treningsklima, være en klubb som er kjent for god oppførsel og godt samarbeid og klargjøre vår spesielle identitet
3
Visjon
Glede - Vi skal ha det gøy i lag
Utviklende – Utvikling og mestring i fokus
Inkluderende – Alle er velkommen
4
Allsidighet

Profilerte trenere som Christian Berge (håndball) og Ståle Solbakken (fotball) påpeker at barn må lov til å leke og ha det gøy på egne vilkår, og at spesialisert satsning innen èn idrett ikke bør starte før ungdomsalder. Kun ca. 0,4% av aktive idrettsutøvere i ungdomsskolealder blir toppidrettsutøvere og hvert femte barn slutter med idrett fordi de føler at de ikke er gode nok...

Viktigheten av allsidighet - å holde på med ulike idretter - er en sentral del av NIF's idrettspolitiske føringer:

"For å forhindre frafall, og styrke den enkeltes valgfrihet og mulighet for deltakelse i allsidig idrett, blir følgende viktig:
• Norsk idrett skal samarbeide på alle nivåer slik at den enkelte kan delta parallelt i flere idretter og fritidsaktiviteter gjennom oppveksten. 
• Særforbundene skal legge til rette sine sesonger og konkurransetilbud på en måte som ikke står i veien for at utøverne kan være allsidige. 
• Norsk idrett skal legge stor vekt på å ivareta og utvikle ungdom som ønsker å trene uten store konkurransemessige prestasjonsmål. 
• Klubbstyrene må stille krav til sine aktivitetsgrupper om å være fleksible og la hensynet til den aktives interesser stå i sentrum"


 

 

 I fokus