Innhold
1
Lover og regler

Il Skade følger NIF's lover og retningslinjer for idrettslag. Dette inkluderer krav til politiattest for trenere og ledere, forbud mot publisering av bilder av barn og unge uten samtykke og retningslinjer for varsling om trakassering

Lovnorm IL SKADE datert 16.03.2016 (i pdf-format):

Lovnorm for IL Skade vedtatt 16.03.2016.pdf

Varsel om trakassering

Iht. NIF's retningslinjer:

Snakk om det med nokon du stolar på.
Når du fortel om trakasseringa/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du seier i frå slik at denne personen ikkje får høve til å gjere det same med andre.
Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsett for overgrep.
Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med nokon som arbeider med seksuelle overgrep).
Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
Du kan be nokon du stolar på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.
Om du ikkje ønskjer eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gje deg råd, til dømes:
Helsesøster
Fastlege
Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111) www.116111.no
Landsdekkande telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf 800 57 000) www.incest80057000.no
Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjer om du vil melde til politiet. Les meir her: https://dinutvei.no/utsatt/251-rett-til-bistandsadvokat
Her kan du finne ein bistandsadvokat nær deg: https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/faste-bistandsadvokater.pdf
Sei i frå til idrettslaget ditt, kontakt styreleiar eller dagleg leiar.
Viss du ikkje tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte ansvarleg rådgjevar i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Antidoping

Il Skade og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping, og tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Vi støtter Antidoping Norge i arbeidet mot doping. I løpet av 2018 tar vi mål av oss å bli registrert som «Rent idrettslag». http://www.rentidrettslag.no/ 

 

 I fokus