Innhold
1
Politiattest

Som trener eller lagleder for barne- og ungdomsidretten i Il Skade må du ha gyldig politiattest. Ta kontakt med Skade-kontoret på epost skadeil@online.no for informasjon og søknadsskjema.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

> Temaside

 

 

 I fokus