Innhold
1
Kontaktinformasjon

Il Skade kan kontaktes som følger:

Skadekontoret (oppe tirsdager og fredager):

Epost skadeil@online.no

Telefon 35 70 63 08

Besøk: Brugata 14, 3825 Lunde

Post: Postboks 106, 3825 Lunde 

Leder (Mikkel Helweg):

Epost leder@ilskade.no eller telefon 9078 4811

2
Skade's organisasjonsnummer

971 325 550

 Kontaktpersoner

 

 

https://ilskade.klubb.nif.no/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/KontakterMikkel HelwegLeder hovedgruppenleder@ilskade.no9078 4811Her kommer info om kontaktperson

 

 

 I fokus