Årsmøter i IL SKADE

Årsmøte
IL SKADE
28.01.2019
Noter årsmøtedato og frist for innmelding av saker for hovedstyre og særgruppper!

​Datoer for årsmøte/medlemsmøte i IL SKADE er satt og annonserer her og i avisen Kanalen.

Sted for alle; Kåsa (med unntak av Håndball; SFO)
Sykkel/Friidrett, 4. feb. 2019 kl. 19.00
Håndballgruppa, 6. feb. 2019 kl. 19.00 (SFO, Lunde 10-årige)
Orienteringsgruppa, 7. feb. 2019 kl. 18.00
Alpin og nordisk, 11. feb. 2019 kl. 18.00
Damegruppa, 12. feb. 2019 kl. 19.00
Fotball, 28. feb. 2019 kl. 18.00
Hovedgruppa, 13. mars 2019 kl. 18:00 

For stemmerett på årsmøtet må medlemskontigent 2018 være betalt og registert senest innen 1 måned før årsmøtet!
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret sammen med en redegjørelse senest to uker før årsmøtet, men helst innen 12. februar 2019 (saker til hovedstyrets årsmøte). Send til epost leder@ilskade.no eller skadeil@online.no