E.O. årsmøte IL SKADE 25/9-2019

IL SKADE
09.09.2019
Sak: Avtale mellom IL SKADE og Nome Fotball
Velkommen til ekstraordinært årsmøte i IL SKADE Hovedgruppe onsdag 25. september kl. 18:00 i idrettslagets klubbhus på Kåsa (Idrettsvegen, 3825 Lunde)
Saksliste: Etablering av Nome Fotball, avtale mellom IL SKADE og Nome Fotball

Det inviteres til ekstraordinært årsmøte for å stemme over avtalen mellom IL SKADE og Nome Fotball. 

Bakgrunn:
Nome Fotball blir stiftet fordi man ønsker å gi ungdom og voksne i Nome kommune et mer robust og langsiktig fotballtilbud hva både trening og kamper angår.
Klubbene Skade og USF har hver for seg for få aktive jenter og gutter fra 13 år og opp til senior. For disse aldersgruppene har man i sesongene 2018 og 2019 hatt et vellykket samarbeid om felles lag i kommunen, men Norges Fotballforbund (NFF) tillater ikke seriespill med slike faste samarbeid over flere år på rad. Derfor stiftes Nome Fotball som Skade og USF sin nye fellesklubb for ungdoms- og seniorfotball. 
Skade og USF har egne lag hver for seg i barnefotballen (6 – 12 år ), da vi fortsatt er mange nok aktive i de aldersgruppene. Når barna blir 13 år gamle  fortsetter de i felles samarbeidsklubb Nome Fotball. Treninger og kamper vil skje på Skade og USF sine idrettsanlegg. Nome Fotball ønsker å låne idrettsanlegg av Skade og USF. Låneavtalene mellom Nome Fotball og Skade er lik avtalen mellom Nome Fotball og USF.

Avtale det skal stemmes over (Ja eller Nei) kan lastes ned fra: 
https://ilskade.klubb.nif.no/Fotball/Sider/Hjem.aspx --->  Kort og Nyttig --> E.O. Årsmøte 25/9-19 om Nome Fotball

Alle idrettslagets medlemmer kan møte, men for stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem mer enn én måned og ha betalt kontingent (ref. NIF's lov
Hilsen
Hovedstyret IL SKADE