Gaver fra Sparebankstiftelsen til IL SKADE

​Flott festkveld på Ulefoss samfunnshus hvor O-gruppa representerte IL SKADE på scenen

IL SKADE
28.11.2018
SpareBankstiftelsen Telemark Holla og Lunde ga IL SKADE total kr. 598'000!

​På Frivillighetens festaften i samfunnshuset på Ulefoss i kveld, deltok IL SKADE sammen med en rekke andre spente gavemiddelsøkere. Over 80 søkere hadde totalt søkt om over 21 millionet kroner (MNOK) og stiftelsen delte ut hele 8 MNOK. Dette betyr at stiftelsen de siste 5 årene har delt ut over 30 millioner kroner til ulike formål i Nome! 

ILSKADE hadde totalt 4 søknader fordelt på Alpingruppa (ny tråkkemaskin og scooter), Langrennsgruppa (snøproduksjon på Sagamoen), O-Gruppa (ny uniform skilting av toppturene) og Fotballgruppa (miljøtiltak knyttet til kunstgressbanene). Totalt fikk idrettslaget tildelt 568'000 kroner av stiftelsen fordelt på Alpint (368'000), Fotball (200'000) og O-gruppa (30'000). 

Vi takker SpareBankstiftelsen Telemark Holla og Lunde for tildelingen og alle dere som bruker banken og bidrar til overskuddet!

Samtidig ønsker IL SKADE å gratulere alle andre prisvinnere, ikke minst Nome kommune's kulturprisvinner 2018, nemlig hele Lunde's "Villa Lunde"!