Midler fra Sparebankstiftelsen DNB til IL SKADE

Sparebankstiftelsen DNB

IL SKADE
21.12.2018
Sparebankstiftelsen DNB innvilger kr. 400'000 til IL SKADE's klubbhusprosjekt

​Gleden var stor da Sparebankstiftelsen DNB tidligere denne måneden innvilget kr. 400'000 til IL SKADE's klubbhusprosjekt. Tildelingsbrevet er allerede mottatt og jobben i gang. Vi takker samtidig Tor Magne Nevestveit for jobben rundt søknaden og ikke minst oppfølgingen av klubbhusprosjektet. Ildsjeler og frivillige er alfa og omega for små breddeidrettslag som IL SKADE som kun driftes basert på egengenerete midler, dugnad og medlemskontigent. Og midler fra slike stiftelser blir da helt avgjørende for å gjennomføre større prosjekter, men hvor selve arbeidet fortsatt i stor grad gjennomføres på dugnad.