Saksliste årsmøte 2019

​Saksliste

IL SKADE
03.03.2019
Saksliste årsmøte IL SKADE hovedgruppe onsdag 13.mars

Velkommen til Årsmøte IL SKADE Hovedgruppe onsdag 13.03.2019 i Klubbhuset på Kåsa (Idrettsvegen 10)

DAGSORDEN:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Årsmeldinger
 6. Regnskaper
 7. Utdeling av stimulans-/innsats pokaler
 8. Fastsetting av kontingent for år 2019
 9. Budsjett for år 2019
 10. Innkomne forslag
  • Nome Fotball
 11. Valg
 12. Organisasjonsplan

Sakslite kan lastes ned her:Saksliste 2019 (1).pdf