Stimulans- og innsatspokaler til unge Skade-utøvere

​Stimulanspokal 2018 til Thea og Anders

IL SKADE
13.03.2019
Priser og påskjønnelser til Thea Lunde Håland, Anders Hartveit Ryste, Helena Søfteland, Ine Haugland og John Aasmundsen på hovedgruppens årsmøte.

​På årsmøtet til IL SKADE 13. mars 2019 ble det delt ut følgende priser og påskjønnelse etter innstilling fra hhv. særgrupper og hovedgruppe, med enstemmige vedtak av IL SKADE's ærespriskomite:

  • Thea Lunde Håland – Stimulanspokal - Stor treningsiver og deltakelse innen grenene fotball, håndball, ski og friidrett
  • Anders Hartveit Ryste – Stimulanspokal - Stor treningsiver og deltakelse på fotball og håndball. Trener også på kretslaget.
  • Ine Haugland – Innsatspokal (påskift) - Fire seiere i KM Alpin 2018, samt sterke resultater i Hovedlandsrennet.
  • Helena Søfteland – Innsatspokal (påskift) - Sterke resultater i NM Alpin junior og senior og deltok i 47 FIS-renn i 2018.
I tillegg fikk John B. Aasmundsen en påskjønnelse fra hovedgruppa for sin store innsats for Ti på Topp i Lunde gjennom en årrekke!

Gratulerer til alle! Vel fortjent!