Trafikksikker klubb

IL SKADE
21.08.2018
Vær sikker i trafikken på vei til / fra kamp og trening

​I 2016 ble IL SKADE kvalifisert som trafikksikker klubb. Selv om det var NFF (Fotball) som gikk i bresjen, er dette like aktuelt for alle særgruppene i SKADE. Trafikksikker klubb kvalitetssikrer vårt arbeid knyttet til Statens Vegvesen sin visjon om 0-drepte og 0-hardt skadde i trafikken. Ta derfor hensyn og forholdsregler når du skal til kamp eller trening, enten du er sjåfør eller passasjer i bil, eller du går/sykler til trening.